Dokumenthantering i hemmet

Förutom att samla minnen i en scrapbook vill man gärna hålla reda på gamla brev, skoluppsatser och andra dokument. Där kan man faktiskt lära sig en hel del av hur företag och organisationer handhar sina dokument.

Många verksamheter omsätter en otrolig mängd dokument, varav vissa bara ska läsas en eller två gånger, medan andra är viktiga i flera år framåt. Det gör att de måste ha bra rutiner och välorganiserade arkiv för att kunna hitta vad de behöver när de behöver det.

Om du inför ett effektivt dokumenthanteringssystem för dina papper kommer det att gå mycket lättare för dig att både hitta dina viktiga papper i framtiden, och även bli av med onödiga papper som bara ligger och skräpar. Gör så här:

  1. Sortera posten du får, och skilj direkt på räkningar, papper från myndigheter och företag som kan behövas under lång tid, och personlig post, alltså privata brev.
  2. Förvara olika typer av post på olika ställen. Lägg exempelvis räkningar i en brevkorg tills du betalt dem, och släng dem i pappersinsamlingen när de är betalda. Förvara viktiga papper som garantibevis, viktiga kvitton och inkomstuppgifter i en pärm, och personlig post i en annan pärm.
  3. Gå igenom de viktiga pappren åtminstone en gång årligen, och släng de som du inte längre behöver.