Kontoret ska också uppfylla sina krav

Kontor

Roffa åt sig kontorsmaterial

När det kommer till kontorsmaterial är det kanske svårt att tänka sig att man vill ha 25 ton av det hemma, i källaren, på tomten, i lägenheten. Det var den tyska mannen som nu hunnit fylla 69 år som under flera år har samlat på sig kontorsmaterial från sitt arbete. Man skulle kanske kunna tro att mannen skulle ta hem för att sälja sakerna, men han har bara sparat allt. Motivet är ännu oklart. Man beräknar att stölderna uppgår till inte mindre än 25 ton kontorsmaterial och man uppger att det rör sig om i runda slänger sexsiffriga belopp.

Snyggast kontor

Varje år arrangeras en tävling i vilket företag som har snyggast och bäst kontor. År 2013 var det Microsoft i Sverige som vann tävlingen och det är såklart en bedrift menar Lotta Bergius som är fastighetschef på företaget. Innan man renoverade kontoret så fick man fram en del bra fakta om hur det såg ut och kunde därefter få en massa yta fritt. 30% av ytan har frigjorts och det har gjort att den anställde själv kan välja var man ska sitta bara för dagen. Det är bra att inte sitta på samma plats och att ha möjlighet att röra på sig.

Kontorsutrymmen

En ny studie visar att ett öppet kontor ger färre konflikter men att om medarbetarna har egna rum så påverkar det de social aspekterna inom företaget.  En undersökning från universitetet i Sydney har kommit ut där man har frågat 42 000 kontorsarbetare om vilken inställning de har till sina chefer och deras förhållanden på kontoret. Många anser också att kontorslandskapet påverkar ofta hur man ser på chefen och hur nära man kommer varandra. Man har gjort en jämförelse med personer som sitter i egna rum, delade rum, med två eller fler samt små och stora kontorslandskap. Generellt kan man säga att de som sitter i öppna landskap är nöjdare med sin chef. Det gör att hela grejen blir mer avdramatiserad och chefen känns som en del av arbetsplatsen.
De som provat öppna landskap vill sällan gå tillbaka till egna rum. Istället för att ha egna rum vill istället medarbetarna ha ett bättre anpassat landskap och få möjlighet att kunna utföra sina arbeten ännu bättre.

Flexkontor

En annan studie som också är positiv är den som handlar om flexkontor. En plats där du själv kan välja var du ska sitta, dagligen, du kan även jobba hemifrån om det skulle göra att du skulle arbeta bättre. Det gör också att man sover bättre och att man har mindre spänningar i nacke och kropp. Ett annat bra sätt att hålla det öppna landskapet i schack är att kolla på nytt kontorsmaterial från Profsoffice. I takt med att man gör detta så kan man även dra med alla så att alla känner sig delaktiga. Det bör också finnas rum för olika typer av arbete. Ett rum som är isolerat och där man kan sitta ostört är även det att föredra. Faktum är att det är många uppgifter som görs bäst i enrum.